ISO và IAF vừa ra thông báo chung chỉ còn đúng 1 năm nữa là...
ISO và IAF vừa ra thông báo chung nhân sự kiện chỉ còn đúng 1 năm nữa là tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 hết hiệu lực. Trong thông báo, hai tổ chức nhấn mạnh chỉ còn đúng một... Chi tiết
THƯ MỜI ĐÀO TẠO LỚP CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung... Chi tiết
Đô thị thông minh - giải pháp hiệu quả cho quá trình đô thị...
Việt Nam đang trong tiến trình phát triển thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển... Chi tiết
Hội thảo “Chia sẻ Thực hành tốt áp dụng tiêu chuẩn và đánh...
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện diễn ra bên lề Cuộc họp Quan chức Cao cấp APEC/SOM 3 tại Việt Nam, ngày 18/08/2017,Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất... Chi tiết
Khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng...
Trung tâm QUACERT  tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001” cho các doanh nghiệp/tổ chức ở khu vực phía Bắc.
Chi tiết
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận cờ thi đua của...
Sáng 4/8, nhiều tập thể thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã được trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Chi tiết